Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

English (en)
TRIMIS

Creation of vehicle classification according to destination and standardization of vehicle central console for the deployment and assembly of data communication systems and special purpose signal control devices

PROJECT

Creation of vehicle classification according to destination and standardization of vehicle central console for the deployment and assembly of data communication systems and special purpose signal control devices
Original Language Title: 
Utworzenie klasyfikacji pojazdów w zależności od przeznaczenia oraz standaryzacja konsoli centralnej pojazdów w zakresie rozmieszczenia i montażu systemów teleinformatycznych oraz urządzeń sterowania sygnałami specjalnego przeznaczenia

Objectives: 

The objective of the project is to develop a directory of vehicles and to prepare modification of the documentation for their standardization and to allow the installation of communications equipment and ICT adapted for this purpose.

Funding Source(s): 
National Center for Research and Development
Partners: 

Industrial Automotive Institute  

MARVEL Sp. Z oo.

Contact Name: 
not known
Organisation: 
Szczytna Police School in Szczytno
Address: 
Marszałka J.Piłsudskiego
City: 
Szczytno
Contact country: