Skip to main content
European Commission logo
TRIMIS

Research of selected transport-engineering parameters in relation to safety of operation on overground communications

PROJECTS
Funding
Czechia
Czechia
Duration
-
Status
Complete with results
Geo-spatial type
Other
STRIA Roadmaps
Connected and automated transport (CAT)
Transport mode
Road icon
Transport policies
Societal/Economic issues,
Safety/Security
Transport sectors
Passenger transport,
Freight transport

Overview

Background & Policy context

In the Czech Republic there is a persisting long-term negative trend in the number of road accidents. Disproportionate speed plays a large role in the causes of accidents. These facts shall determine the problem solving stages of the research project. 

Objectives

The project was focused on the development of new measurement techniques for analysing of traffic flows. The measurement techniques are based on a camera system, which is able to detect car speed on roads.

Another aim of the project was to connect new web database interfaces and vector map server “Vectormap”, mainly due to the visualization and presentation of measured data.

Finally, there was an aim focused on creating of the “Methodology for the inspection of roads”, on creating of utility models, and of the English version of the publication “Modern adjustment of the communications”.

Methodology

The following steps were undertaken under this project:

1) Development of hardware tools to measure traffic flows (mobile and stationary measuring tools)

2) Improvement of databases with measured traffic data

3) Methodology of optimization of traffic flows in regions

4) Analyses of data about velocity of vehicles

 

é parametry je nutné sledovat a vyhodnocovat.

 1. Overování úcinnosti stavebních úprav

  Další rešenou oblastí výzkumného zámeru je overování úcinnosti stavebních úprav. Byly zkoumány následující typy stavebních úprav:

 • vjezdové ostruvky na vjezdech do obcí (Hranice, Potštátská ulice; Prostejov, Kojetínská ulice a Hrabetice - prutah silnice II/415),

 • opticko-psychologické brzda na vjezdu do obce Potštát,

 1. Vyhodnocování rychlostí ze zarízení pro provozní informace

  V rámci této aktivity jsou vyhodnocována data rychlostí vozidel ze zarízení pro provozní informace c. I1, ve kterém je umísten radar pro merení rychlostí vozidel vybavený displejem pro zobrazení okamžité rychlosti projíždejícího vozidla a záznamovým zarízením.

 1. Cinnosti zajištující rešení projektu EU pod názvem ROADPACE

RoadPACE (Road Partners Central and Eastern Europe) je cesko-rakouský projekt na téma “Spolecné využití silnicních a dopravních informací pro zvýšení bezpecnosti silnicního provozu“. Je zacílen na prekonání prekážek ve sberu, využití, správe a šírení informací a dat spojených s bezpecností silnicního provozu. Tyto nedostatky jsou jednou z prícin dopravních nehod a souvisejících ztrát na zdraví, životech a majetku. Cílem této etapy rešen

Funding

Parent Programmes
Institution Type
Research agency
Institution Name
Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. (CDV) - Transport Research Centre
Type of funding
Public (national/regional/local)
Other Programme
Research programme of the Transport Research Centre
Funding Source
National

Results

These are the main outputs of the project

 • Developed hardware tools to measure traffic flows (mobile and stationary measuring tools)
 • Improvement of databases with measured traffic data
 • Created methodology of optimalization of traffic flows in regions

Partners

Lead Organisation
EU Contribution
€0
Partner Organisations
EU Contribution
€0

Technologies

Contribute! Submit your project

Do you wish to submit a project or a programme? Head over to the Contribute page, login and follow the process!

Submit